PRIHLÁSIŤ SA

ROZVOJ
DETSKÉHO TALENTU

MQ

POHYBOVÁ INTELIGENCIA

EQ

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

NASLEDUJÚCE EVENTY

MIESTO ID DÁTUM POZNÁMKA PRIDAJ SA

OD ZAČIATKU V DOBRÝCH RUKÁCH

BALÍČKY

1. STANDART

33€

DIAGNOSTIKA
  • Úroveň motorického kvocienta (MQ)
  • Analýza zručností
  • Športové preferencie

2. PREMIUM

50€

DIAGNOSTIKA + WORKSHOP
  • Úroveň motorického kvocienta (MQ)
  • Analýza zručností
  • Športové preferencie
  • Vzdelávací seminár “Rozvoj detského talentu”

3. PLATINUM

100€

INDIVIDUAL
  • Štandardná diagnostika
  • Vzdelávací seminár “Rozvoj detského talentu”
  • Individuálna konzultácia
  • Analýza vplyvu prostredia
  • Analýza emocionálnej inteligencie
  • Nastavenie rozvojového plánu

PRIHLÁSIŤ SA

ROZVOJ DETSKÉHO TALENTU

MQ

POHYBOVÁ INTELIGENCIA

EQ

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

NASLEDUJÚCE EVENTY

MIESTO ID DÁTUM POZNÁMKA PRIDAJ SA

OD ZAČIATKU V DOBRÝCH RUKÁCH

BALÍČKY

1. STANDART

33€

DIAGNOSTIKA
  • Úroveň motorického kvocienta (MQ)
  • Analýza zručností
  • Športové preferencie

2. PREMIUM

50€

DIAGNOSTIKA + WORKSHOP
  • Úroveň motorického kvocienta (MQ)
  • Analýza zručností
  • Športové preferencie
  • Vzdelávací seminár “Rozvoj detského talentu”

3. PLATINUM

100€

INDIVIDUAL
  • Štandardná diagnostika
  • Vzdelávací seminár “Rozvoj detského talentu”
  • Individuálna konzultácia
  • Analýza vplyvu prostredia
  • Analýza emocionálnej inteligencie
  • Nastavenie rozvojového plánu